Aktualności i informacje -> Bierzmowanie

Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania, rozpoczyna się w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej i udzielany jest w klasie drugiej, po uprzednim przygotowaniu katechetycznym, które trwa przez poszczególne miesiące roku szkolnego.

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Bierzmowania:


  • Świadectwo Chrztu Świętego, jeżeli ten sakrament był udzielony poza parafią przygotowania kandydata do Sakramentu Bierzmowania.
  • Zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające uczestnictwo w lekcjach religii.
  • Jeżeli kandydat jest z poza parafii tutejszej, musi dostarczyć zgodę na przygotowanie i udzielenie Sakramentu Bierzmowania w Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja Biskupa w Łomnej, ze swojej parafii zamieszkania.
  • Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła już wcześniej Sakrament Bierzmowania. Świadek bierzmowania ma dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkania, że może być dopuszczony do godności świadka bierzmowania. Świadek bierzmowania jest zobowiązany przystąpić do Sakramentu Pokuty i dostarczyć potwierdzenie od spowiednika, że był u spowiedzi świętej.

    Przybądź Duchu Święty.