Organizacje parafialne -> Bracia różańcowi

Zgromadzenie Braci Różańcowych w naszej parafii zostało założone około 1800 roku. Obecnie w służbę tę angażuje się siedmiu braci:

  • Tadeusz Abramczyk,
  • Janusz Turkowski,
  • Krzysztof Danielewicz,
  • Jan Salwowski,
  • Włodzimierz Kaczmarek,

Naszemu zgromadzeniu przewodniczy Tadeusz Abramczyk. Jest to zgromadzenie, które działa obecnie jedynie w naszej parafii. Adorując Najświętszy Sakrament w każdą niedzielę i święta, bierze czynny udział we wszystkich Mszach Świętych, procesjach i nabożeństwach Eucharystycznych, oddając cześć Jezusowi Chrystusowi i Matce Najświętszej. Chętnie wspieramy Księdza Proboszcza i Księdza Wikariusza oraz całą naszą parafię pomocą i modlitwą.


Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna (...).