Aktualności i informacje -> Sprawy Pilne

Sprawy Pilne

W wykładni trzeciego przykazania kościelnego ("przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocenym, przyjąć Komunię Świętą") Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu na zaistniałą sytuację usilnie zachęcam do korzystania z Komunii Świętej duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

Tuż przed Niedzielą Palmową (w piątek - 3 kwietnia) przygotowaliśmy, zgodnie z wytycznymi Księdza Kardynała bezpieczne pod względem sanitarnym miejsca i wyspowiadaliśmy wszystkich, którzy chcieli odbyć  indywidualną spowiedź sakramentalną. Takiej spowiedzi w najbliższym czasie zasadniczo nie będzie.

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożności fizycznej spowiedzi stosuje się inne drogi pojednania. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny "jest zobowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej".
Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 1452 objaśnia, że "żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe".