Aktualności i informacje -> Sprawy Pilne

Sprawy Pilne


Szanowni Państwo.

Minęło 19 lat od rozpoczęcia porządkowania statusu prawnego grobów znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Łomnej. Przeważająca większość grobów posiada już prawnych dysponentów, legitymujących się stosownym dokumentem, niezbędnym przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem.
 
   Ponad 900 grobów pozostaje jednak nadal bez prawnej regulacji. Znaczy to, że prawo do dysponowania tymi grobami posiada wyłącznie Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mikołaja Biskupa w Łomnej, w osobie Zarządcy Cmentarza. Na chwilę obecną ponad 200 spośród tych grobów kwalifikuje się do likwidacji, co też sukcesywnie jest czynione.

   Od 1 września 2022 roku uległy zasadniczej zmianie wysokości opłat za nabycie nowego miejsca i ponowienie prawa do dysponowania grobem.

   Sprawy cmentarne możemy załatwiać w każdą sobotę w godzinach 1000 - 1200 w kancelarii Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Łomnej tel. 22 785 00 44 (w godzinach urzędowania).