Aktualności i informacje -> Chrzest Święty

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy uroczyście w drugą i czwartą niedzielę  miesiąca, podczas Mszy Świętej, o godzinie: 12:30 (w lipcu i w sierpniu, o godzinie: 11:00).

Chrzest Święty zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy, przynosząc odpowiednie dokumenty, tj.:

  • Odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (dalej: USC).
  • Dane osobowe rodziców i chrzestnych.
  • Chrzestni, którzy mieszkają poza parafią tutejszą, mają dostarczyć ze swojej parafii zamieszkania zaświadczenie potwierdzające, że mogą pełnić zaszczytną funkcję matki bądź ojca chrzestnego.
  • Uwaga!!! Chrzestnymi mogą być jedynie te osoby, które przyjęły Sakrament Bierzmowania, są praktykującymi katolikami i mogą przystapić do Sakramentu Pokuty oraz otrzymać rozgrzeszenie, czyli nie są w związku cywilnym (mają ślub kościelny), nie żyją w konkubinacie (w związku partnerskim), nie mieszkają z drugą osobą bez ślubu kościelnego.
  • Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do Chrztu Świętego, ale za pisemną zgodą Księdza Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.

Zapisywać do Chrztu Świętego dziecko mogą tylko rodzice lub jedno z nich!!!

Przy wyborze imienia dziecka kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła Rzymskokatolickiego, a nie telewizyjnych bohaterów i gwiazd seriali.

Pamiątką Chrztu Świętego jest świeca chrzcielna i biała szata, na której można wyszyć imię dziecka i datę Chrztu Świętego.

Pamiętajmy o rocznicach Chrztu Świętego. Godnym polecenia jest zamówienie Mszy Świętej i przystąpienie do Spowiedzi i Komunii Świętej, w dniu rocznicy przyjęcia tegoż Sakramentu, włączającego dziecko do wspólnoty Kościoła.

Przypominamy, że w naszej parafii, w niedzielę pomiędzy Dniem Matki, a Dniem Dziecka, wszystkie Msze Święte sprawujemy w intencji dzieci od swoich rodziców i w intencji rodziców od swoich dzieci.

    Pozwólcie Dziecom przychodzić do Mnie. Nie przeszkadzajcie im.
    Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec.