O parafii -> Dzień dzisiejszy

  • Parafia:

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bardzo zmienił się przekrój społeczny, a wraz z nim obraz naszej parafii. Z typowo wiejskiej, zamieszkałej głównie przez ludzi utrzymujących się z pracy na roli, poprzez osiedlanie się nowych mieszkańców, stała się parafią ludzi wielu zawodów: robotników, przedsiębiorców, inteligencji - rolnicy stanowią dziś najmniejszą grupę – jest ich kilkunastu. Tylko w ubiegłym, tj. 2008 r.  podczas wizyty kolędowej poświęciliśmy 76. nowych domów, ok. 40. podczas kolędy w 2009 r., a w 2010  r. - 32. domy. Na terenie parafii są już miejscowości, w których liczba nowo zamieszkałych przewyższa, i to znacznie, liczbę mieszkających od dawna. Powstało też wiele firm, z których większość rozpoczęła swoją działalność od modlitwy i poświęcenia obiektów.

Dostrzegając te zmiany staraliśmy się, staramy się i będziemy się starać, by formy duszpasterstwa dostosowywać do oczekiwań i wymogów  obecnego czasu.

Działania te rozpoczęliśmy od przystosowania niezbyt dużej świątyni parafialnej i jej otoczenia, do przyjmowania w niedziele i święta coraz większej rzeszy parafian, pragnących w godnych warunkach uczestniczyć we Mszy św. Zwiększyliśmy o ok. 100., ilość miejsc siedzących w świątyni, przed nią, na okres wiosenny, letni i wczesnojesienny, ustawiliśmy ławki dla 340. osób. W świątyni zainstalowaliśmy nową radiofonizację, a teren wokół niej nagłośniliśmy pięcioma głośnikami. Pięć lat temu dodaliśmy piątą Mszę św. niedzielną, jako sumę i Mszę św. chrzcielną odprawiamy ją, o godz. 12:30. Dotychczasową Sumę, o godz. 11:00, uczyniliśmy Mszą św. dla dzieci i ich rodziców.

W 2008 roku między probostwem, a domem parafialnym uruchomiliśmy dla wygody parafian i bezpieczeństwa ich pojazdów parking, zdolny pomieścić ponad 120. samochodów. Parking powstał dzięki właścicielom firmy: "Byś", mieszkająccym na terenie naszej parafii. Każdego roku poświęcamy ok. 500. samochodów i motorów, święcimy też rowery. Pojazdy święcimy tuż przed wakacyjnymi wyjazdami, w przedostatnią niedzielę czerwca i zawsze prosimy Pana Boga o bezpieczeństwo dla podróżujących.

  • Sakramenty:

Tak jak w większości parafii Sakrament Chrztu św. udzielany jest u nas uroczyście - podczas Sumy: w II. i IV. niedzielę każdego miesiąca. Może właśnie między innymi dlatego liczba chrztów udzielanych w naszej Parafii wzrosła istotnie z 25. w roku 2004 do 69. w roku 2009. Podobnie jest ze ślubami, których w 2004 r. udzielono w parafii 6., a w 2009 r. – 25. W latach obecnych liczba udzielanych sakramentów można powiedzieć, że jest stała.

  • Rekolekcje:

Rekolekcje parafialne w adwencie i w wielkim poście z pierwszych dni tych liturgicznych okresów przenieśliśmy na końcowe. Spowiedź rekolekcyjna odbywa się w sobotę praktycznie przez cały dzień. W konfesjonałach posługuje wtedy pięciu księży doktorantów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Na zakończenie ostatnich wielkopostnych rekolekcji rozdaliśmy ponad 1.300 Komunii św. Podobnie w czasie rekolekcji adwentowych. Zapraszamy do parafii starannie wyszukanych rekolekcjonistów. Posługiwali u nas między innymi: Ksiądz prof. Mariusz Klimek z Torunia, Redemptoryści: Ojciec Waldemar Gawłowski z drugim ojcem - misje św. w 2006 r.; Ksiądz mgr lic. Roland Kasowski - wicedyrektor archidiecezjalnego "Radia Józef" - obecnie wychowawca w WMSD w Warszawie; Ksiądz dr Marek Bednarski z Ełku; Ksiądz prał. dr Rafał Markowski - rzecznik prasowy Archidiecezji i Arcybiskupa Warszawskiego oraz Dyrektor Domu Arcybiskupów Warszawskich - obecnie Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej; Ksiądz prof. Jacek Paczkowski z Kalisza - proboszcz i wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Ksiądz mgr Mariusz Brzostek -  wtedy młody, utalentowany wikariusz z Grodziska Mazowieckiego - obecnie proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty na Adamowiźnie, koło Grodziska Mazowieckiego; Ksiądz mgr lic. Czesław Grajkowski - student (doktorant) muzykologii na Uniwerystecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie z Torunia; Ksiądz dr Rafał Staniec - wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie i w Instytucie Organistowskim w Warszawie oraz w WMSD w Warszawie, Ksiądz prof. dr Mieczysław Nowak - emerytowany proboszcz i wykładowca w WMSD w Warszawie, obecnie rezydent w Grodzisku Mazowieckim (Adamowizna), Ojciec mgr Czesław Hensel OSCam - Przełożony Domu Zakonnego OO. Kamilianów w Burakowie koło Łomianek, Ksiądz prof. dr hab. Józef Mandziuk - wykładowca Historii Kościoła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a zamieszkujący na terenie naszej Parafii, w Izabelinie-Dziekanówku,  O. Jan Jurczak , O. Wojciech, O. Tomasz i O. Juliusz z  Zakonu OO. Kapucynów, O. Tacjan Bernardyn.

  • Duszpasterze i parafianie:

Praca duszpasterska w Parafii prowadzona jest przez Proboszcza: Księdza  mgr. Tadeusza Bazylewicza i jego dwóch gorliwych współpracowników: Wikariusza: Księdza mgr. Arkadiusza Fliszkiewicza i Rezydenta: Księdza kanonika Mieczysława Mackiewicza. Na terenie parafii, w Izabelinie-Dziekanówku mieszka Ksiądz prof. Józef Mandziuk, historyk, profesor zwyczajny, wykładowca na UKSW w Warszawie.

Z radością przeżywamy liczne i żywe uczestnictwo parafian w niedzielnych Mszach św. i innych uroczystościach. Podczas ostatniej Pasterki rozdaliśmy ponad 1.000 Komunii św. Jak zwykle na dziękczynienie kolędowaliśmy - śpiewając wspólnie z podziałem na głosy i role przy akompaniamencie kilkuset dzwonków, najpiękniejsze polskie kolędy.

Zmiana oblicza parafii zmobilizowała nas do dostosowania do potrzeby chwili sposobu i czasu przeprowadzania wizyty duszpasterskiej w domach parafian - tak zwanej kolędy. Przed pięcioma lat założyliśmy kartotekę parafialną, dzięki której wiemy dokładnie ile rodzin i ilu mieszkańców tworzy naszą wspólnotę parafialną. Na terenie parafii mieszka obecnie 4.246 osób w 1.179 rodzinach. Do tej liczby należy dodać 49. domów, które pozostają przed nami zamknięte. Ludzie w nich mieszkający nie utrzymują jakiegokolwiek kontaktu z parafią. Szczegółowy program całej kolędy nasi parafianie otrzymują odpowiednio wcześniej. Atmosfera w domach jest pełna życzliwości dla kapłanów, a kolędowa ofiara składana hojnym sercem i ręką świadczy o poczuciu troski o funkcjonowanie i rozwój parafii.

W czasie Świętego Triduum Paschalnego w Wielki Piątek w adoracji krzyża uczestniczyło ostatnio ponad 500 osób ( tyle wręczyliśmy obrazków z wizerunkiem Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego ). W Wielką Sobotę rozdaliśmy ponad 600. świec tak zwanych paschałek, przy blasku których uroczyście wyznaliśmy naszą wiarę i odnowiliśmy przyrzeczenia od Chrztu świętego.

Ponad 2.000 osób gromadzi Uroczystość Bożego Ciała. Już po raz piąty naszą procesję do czterech ołtarzy uświetniają Chór i Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Uroczyście i świątecznie przeżywamy odpust parafialny, który zawsze przypada na dzień 6 sierpnia w Święto Przemienienia Pańskiego. W 2009 roku uroczystości odpustowe wzbogacone zostały uczczeniem 50 rocznicy święceń kapłańskich Księdza Kanonika Ryszarda Blocha, który przez 19 lat (1985 – 2004), był proboszczem w Łomnej.

  • Organizacje parafialne:

Przy naszej Parafii działają prężnie różne grupy formacyjno – modlitewne. Mamy pięć Kół Żywego Różańca, Braci Różańcowych – asystujących na sumie i podczas eucharystycznych procesji, Wspólnotę Krwi Chrystusa animującą modlitwy i pierwszo piątkową adorację. Cieszy duża grupa gorliwych Bielanek i Ministrantów. Mamy też w parafii zespół dziecięcy – Scholę, która swym śpiewem ubogaca Mszę św. dla dzieci i ich rodziców. Scholi towarzyszą dorośli tworząc oprawę muzyczną. Duża grupa młodzieży każdego roku przygotowuje (od projektu do wykonania) bożonarodzeniową szopkę, ciemnicę i grób Pański. Raduje udział w uroczystościach i w życiu parafii młodych, odważnych i prężnych strażaków z OSP w Łomnej. Ciągle liczymy na podobny ze strony OSP z Dziekanowa Polskiego.

  • Pomnik Błogosławionego Jana Pawła II:

W najbliższe otoczenie naszej świątyni pięknie wkomponował się pomnik Błogosławionego Jana Pawła II, ufundowany przez parafian, poświęcony w rocznicę urodzin Ojca Św., w miesiąc po jego odejściu do domu Ojca. Pomnik  wykonała firma Arkada, Pana Józefa Świtonia. Pod ten pomnik  udają się po wyjściu ze świątyni wszyscy nowo zaślubieni małżonkowie, ze świadkami swego ślubu. Wstawiennictwu Ojca św. polecają swoje małżeństwo . Tam też przyjmują życzenia od zgromadzonych gości.

  • Cmentarz:

Osobnym, bardzo ważnym rozdziałem w życiu parafii jest cmentarz grzebalny zawierający około 3.000 grobów ludzi, którzy poprzedzili nas w drodze do nieba. Na naszym cmentarzu znajduje się odnowiony przez parafię grób Księdza Wojciecha Klonowskiego jedynego proboszcza w Łomnej pochowanego. Jest także wymagający odnowy grób dziesięciu żołnierzy - Panu Bogu tylko znanych z imienia, bohaterów września 1939 roku.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny, jak wszędzie, tak i na naszym cmentarzu gromadzi tysiące odwiedzających. W te dni o godz. 12:00 odprawiamy na cmentarzu Msze św. za zmarłych. Cały cmentarz jest nagłośniony, a miejsce celebry zewsząd widoczne.

Budzi szacunek niezwykła wprost troska parafian o groby ich bliskich - troska nie od święta, ale całoroczna. Wiele osób w każdą niedzielę przed lub po Mszy św. udaje się na cmentarz, by pomodlić się przy grobach swych bliskich, położyć kwiaty i zapalić światło.

Buduje nas tak wiele modlitwy za zmarłych: tej w wypominkach, we Mszy św. w oktawie Wszystkich Świętych i w Mszach św. zamawianych indywidualnie.

W ciągu każdego roku powinniśmy ofiarować za naszych zmarłych przynajmniej dwie Msze św. – imieninową  i w rocznicę śmierci. Choć raz w roku należałoby ofiarować Mszę św., za ludzi przez nas skrzywdzonych -  z prośbą o wybaczenie i z wybaczeniem za tych, którzy nas pokrzywdzili.

Na cmentarzu zauważamy coraz mniej sztucznych – plastikowych wiązanek i kwiatów. Jest to pocieszające, bowiem plastikowe kwiaty, tak bardzo szkodzące Matce – Ziemi, nie mają żadnej wymowy i nie są wyrazem szacunku dla zmarłych. Nigdy przecież nie odważylibyśmy się „obdarować” plastikowym bukietem kogoś z żyjących – na pewno obrazilibyśmy tę osobę.  Tym bardziej nie godzi się przynosić plastikowych wiązanek i bukietów do świątyni i na cmentarz.

  • Uwaga:

Przypominamy przy tej okazji i prosimy wszystkich czytających te słowa, o przypomnienie wszystkim zainteresowanym, iż zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych,  prawo własności grobu po 20. latach od jego zakupu samoistnie wygasa. Należy je ponowić na kolejne 20. lat uiszczając obowiązującą na danym cmentarzu opłatę. Jedynym dysponentem grobu jest osoba posiadająca aktualny dokument poświadczający  prawo własności miejsca nabyte lub ponowione. Własność ta dziedziczona jest zgodnie z prawem cywilnym i przechodzi na najbliższą rodzinę Do chwili obecnej własność miejsca ponowiono u nas dla ok. 500. grobów, co stanowi ok. 25% wszystkich grobów na cmentarzu. Osoby, które zakupiły miejsce na cmentarzu  w latach 1991 do lipca 2004, powinny zgłosić do Proboszcza Parafii, by otrzymać dokument poświadczający prawo do tego miejsca. Od 01.01.2011 roku na kolejne 20. lat ponawiać będziemy prawo własności tylko tych grobów, które zostały zakupione 20. lat wcześniej. Opłaty za pozostałe groby będą naliczane od roku ich zakupu.

W naszej Parafii ponowienia prawa własności grobów możemy dokonywać na probostwie w każdą sobotę w godz. 09:30 - 14:00, lub w niedziele między Mszami św. Rok do roku z cmentarza grzebalnego wywozimy ok. 50. wielkich kontenerów śmieci. Porządek na cmentarzu sumiennie utrzymuje firma: "Krix–Pol" z Izabelina- Dziekanówka.

  • Błogosławieństwo na zakończenie:

Niech nasz Pan Bóg, który jest Miłością bogatą w miłosierdzie, niech Matka Najświętsza - Opiekunka rodzin, nieustannie pomagać nam gotowa, niech nasi święci patronowie, a pośród nich Św. Mikołaj Bp - patron Parafii i świątyni w Łomnej, ogarniają nas wszystkich i każdego z osobna błogosławieństwem, opieką i orędownictwem.

Chrystus Pan – Król Wszechświata swoją łaską niech nas umacnia w pielgrzymowaniu do nieba.

  • Modlitwa na koniec Mszy świętej:

"Przez śmierć bolesną Królu wiecznej chwały

Zdobyłeś dla nas życie wiekuiste.

Chrystusem Królem jesteś dla nas Panie.

Króluj nam Chryste. Amen.

Jezu  Ufamy  Tobie."