O parafii -> Historia parafii

 • 1425r. Utworzenie Parafii w Łomnej i wybudowanie pierwszego kościoła. Pierwszym Proboszczem Parafii Św. Mikołaja Biskupa w Łomnej został Ks. Andrzej – Opat Czerwiński ze Zgromadzenia Kanoników Regularnych Lateraneńskich.
 • 1667r. Wybudowanie nowego drewnianego kościoła za proboszczowania Ks. Jakuba Mitkiewicza.
 • 1874r. Wybudowanie obecnej murowanej świątyni wg projektu znanego włoskiego architekta Henryka Marconiego – Ks. Józef Sobolewski.
 • 1915r. Pierwsza wojna światowa – kościół zniszczony pociskami armatnimi.
 • 1929r. Odbudowa kościoła - Ks. Proboszcz Wacław Zuba.
 • 1937r. Wybudowanie obecnej plebanii - Ks. Proboszcz Stanisław Kołodziejski.
 • 1939r. Kościół częściowo uszkodzony.
 • 1945r. Proboszczem został Ks. Edward Gregorkiewicz
 • 1946r. Remont uszkodzonego działaniami wojennymi kościoła.
 • 1960r. Proboszczem zostaje Ks. Piotr Pieniążek. Budowa organistówki.
 • 1963r. Proboszczem w Łomnej zostaje Ks. Józef Pałtynowicz.
 • 1965 r. Wybudowanie nowej dzwonnicy. Umieszczono w niej dzwon z 1641 roku. Przelany na nowo w 1908 roku w firmie S. Englisza w Warszawie. Waga ok. 400 kg.
 • 1968r. Do starego dzwonu dołączyły dwa nowe, wykonane w firmie Jana Felczyńskiego ( rok zał. 1808). Duży dzwon „Maryja” – 720 kg i mały „Mikołaj” – 246 kg.
 • 1976r. Po 60 –ciu latach nowe organy w kościele. Wykonała je firma Pana Kazimierza Sobiechowskiego z Bydgoszczy. Organy posiadają 12 głosów, 703 piszczałek 620 metalowych (cynowych i cynkowych) i 83 drewnianych.
 • 1985r. Kolejnym Proboszczem w Łomnej zostaje Ks. Kan. Ryszard Bloch dotychczasowy Proboszcz Parafii Warszawa – Grodzisk Maz.
 • 1990r. Ks. Kard. Józef Glemp Prymas Polski dokonał poświęcenia kaplicy filialnej Parafii Św. Mikołaja Bpa w Łomnej pod wezw. Matki Królowej Polski w Cząstkowie Mazowieckim. Kaplica została wybudowana przez Ks. Kan. Ryszarda Blocha przy dużym zaangażowaniu parafian z Łomnej.
 • 1996r. Przy kaplicy pod wezw. Matki Bożej Królowej Polski w Cząstkowie Mazowieckim władza archidiecezjalna utworzyła nową Parafię. Z Parafii Św. Mikołaja Biskupa w Łomnej do nowoutworzonej parafii odeszły wioski: Cząstków Maz., Czosnów, Dębina, Kaliszki, część Janówka, Adamówek, Łosia Wólka, Dobrzyń, tj. około 1600 parafian.
 • 1998r. Powiększenie o 1-go ha parafialnego cmentarza grzebalnego.
 • 2000r. Intronizacja Chrystusa Króla, jako Króla osób, rodzin i całej Parafii Św. Mikołaja Biskupa w Łomnej.
 • 2004r. Proboszczem w Łomnej zostaje mianowany Ks. mgr Tadeusz Bazylewicz, dotychczasowy Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Leśnej Polanie, w dekanacie tarczyńskim.
 • 2005r. 02 kwietnia, o godz. 21:37 do domu Ojca odszedł Jan Paweł II. 18 maja, w 85. rocznicę urodzin Jana Pawła II, poświęcony został pomnik Ojca Św., ufduowany przez parafian. Pomnik wykonano w pracowni Pana Józefa Świtonia.
 • W tym roku wykonano też:
- Instalację ogrzewania (podłogowe) w kościele.
- Kapitalny remont plebanii.
- Iluminację kościoła.
 • 2008r. (02 lutego), Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz utworzył nową Parafię w Dziekanowie Leśnym. Z Parafii Św. Mikołaja Biskupa w Łomnej do nowoutworzonej Parafii w Dziekanowie Leśnym odeszły: Sadowa i Sadówka, tj. około 900. parafian.
 • 2008r. (19 czerwca), Ks. Bp Tadeusz Pikus dokonał konsekracji nowego tabernakulum i poświęcenia kaplicy Najświętszego Sakramentu.
 • 2008r. (21 grudnia), Ks. Bp Piotr Jarecki dokonał poświęcenia nowego ołtarza, ambony i miejsca przewodniczenia Mszy Świętej. Oddanie do użytku parkingu parafialnego na około 130 aut.
 • 2009r. (06 sierpnia), uroczystość 50 – lecia święceń kapłańskich byłego Proboszcza w Łomnej – Ks. Kan.  Ryszarda Blocha.
 • 2011r. (30 listopada), zmarł Ks. Kan. Ryszard Bloch, długoletni Proboszcz w Parafii tutejszej.
 • 2012r. (17 grudnia), Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania młodziezy z parafii tutejszej, pod przewodnictwem Księdza Infułata prof. PWTW dr. hab. Stanisława Kura.
 • 2013r. (listopad\grudzień), zainstalowanie na suficie prezbiterim mozaiki - Trójca Przenajświętsza.
 • 2013r. (16 grudnia), Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania młodziezy z parafii tutejszej, pod przewodnictwem Księdza Infułata prof. PWTW dr. hab. Stanisława Kura.