Aktualności i informacje -> Intencje mszalne

ł

UWAGA: W dni powszednie Mszę Świętą sprawujemy  o godzinie 1800, w niedziele  o godz.  0730, 0900, 1100, 1230, 1800. Serdecznie zapraszamy do udziału w Eucharystii i w nabożeństwach.

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na tej stronie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem


INTENCJE MSZALNE WRZESIEŃ 2021 r.
                                   
 
 
                                               
Środa          1 września

1800   +Wojciecha Sternickiego greg. 1  

Czwartek     2 września

1800    +Wojciecha Sternickiego greg. 2

Piątek          3 września Wsp. Św. Grzegorza Wielkiego

1800  +Wojciecha Sternickiego greg. 3


Sobota         4 września


1600   Ślub Izabeli i Mateusza
1
800   +Wojciecha Sternickiego greg. 4
   
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
5 WRZEŚNIA  2021 r.


 730  O zdrowie dla Pawła Redzisza i za +Krystynę i Jerzego Redzisz, Natalię i Piotra Redzisz.


 900   Msza św. w zbiorowa.

Przez wstawiennictwo Św. O. Pio prosimy o zdrowie i potrzebne łaski dla Kingi i jej nienarodzonego jeszcze dzieciątka.
Przez wstawiennictwo Św. O. Pio o uzdrowienie Hani.
Przez wstawiennictwo Św. O. Pio o uzdrowienie Jolanty.
Przez wstawiennictwo Św. O. Pio o uzdrowienie Andrzeja Menich.

Za zmarłych Świętej Pamięci:

+Kazimierę Zielińską w miesiąc po śmierci.
+Wojciecha Sternickiego greg. 5
+Michała Szadowskiego. 
+Wojciecha Sternickiego.
+Sylwestra Pawłowskiego.
+Andźhelę Makarian, Stanisława i Genowefę Nowosielskich, Władysława i Zofię Lech.
+Stefanię i Józefa Grzelaków, Józefa Kujawskiego.
+Ryszarda Baranowskiego w 11 rocznicę śmierci.
+Henrykę Niegodzisz z okazji urodzin.
+Mariana Koszewskiego, jego rodziców Anielę i Aleksandra i jego teściów Janinę i Wincentego Świerczewskich.
+Rozalię, Józefa i Henryka Rockich, Leokadię, Stefana i Tadeusza Skarbek.
+Ireneusza Grzególskiego w 5 rocznicę śmierci, Otylię i Władysława Abramczyk.
+Helenę- Teresę Falińska w 3 miesiące po śmierci, Aleksandrę Falińską w 27 rocznicę śmierci, Helenę i Szymona Falińskich, Mariannę i Michała Pasternak, Michała- Klemensa Pasternak, wszystkich zmarłych z rodziny Pasternak.
+Reginę Falińską z racji imienin, Barbarę Falińską w miesiąc po śmierci, Jana, Pawła, Franciszka i Juliannę Falińskich, Zofię i Władysława Nałęcz, Marię i Pawła Abramczyk, Czesława Piotrowskiego, Stanisławę, Franciszka i Ryszarda Chmielewskich, Jana Sielczak, Mieczysława Kanarek, Sławomira Bielińskiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
+Zofię w rocznicę śmierci, Ignacego i Mariana Adaszewskich.
+Bronisławę z racji imienin, Czesława i Eugeniusza Gromadków, Jana, Mariannę i Henryka Zajączkowskich.
+Stefana z racji imienin i Genowefę Woźniak, Stanisława Nałęcz w 15 rocznicę śmierci.
+Władysławę Topolską w 10 rocznicę śmierci i Elżbietę Fijałkowską.
+Bronisławę z racji imienin i Kazimierza Długołęckich.
+Bronisławę z racji imienin, Jana i Henryka Nałęcz, Jerzego w rocznicę śmierci i Zbigniewa Ocipka.
+Adama Staniaka, Barbarę, Stefana i Jacka Kościkiewicz, Bronisława i Leokadię Kropielnickich, dziadków Kropielnickich, Bronisławę i Józefa Nowakowskich, Zofię, Mariana i Izabelę Zielskich.

1100    +Wandę i Czesława Irek w rocznicę śmierci, Wacławę i Czesława Irek i zmarłych z rodziny Irek.

1230   +Stefana - ojca i Stefana - syna Kosiorków z racji ich imienin, Janinę Kosiorek, Lecha Dobosza, Lucynę i Pawła Karaszewskich.


1800    +Stefana Bieleckiego.Poniedziałek   6 września


1800  WYPOMINKOWA   //// +Wojciecha Sternickiego greg. 6

Wtorek            7 września

1800    +Wojciecha Sternickiego greg. 7
1830    W intencji dziękczynnej za udanę operację, z prośbą o powrót do zdrowia.
          

Środa              8 września Święto Narodzenia NMP

1800   +Wojciecha Sternickiego greg. 8

Czwartek        9 września

1800  +Wojciecha Sternickiego greg. 9
        

         

Piątek            10 września

1730   +Stanisława, Helenę i Henryka Szadkowskich w rocznice śmierci.
1800    +Wojciecha Sternickiego greg. 10
         


Sobota          11 września  

1200   CHRZEST  Jana
1300  +Piotra Ferenc i jego rodziców Józefę i Aleksandra, Genowefę i Stanisława Falińskich i ich rodziców Juliannę i Pawła oraz Bronisławę i Walentego, za ich braci Franciszka i Józefa, Henryka i Stanisława Antosiewicz, Mariannę i Józefa, Ewę i Jana Falińskich.
1800  +Wojciecha Sternickiego greg. 11
         


XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA
 12 WRZEŚNIA 2021 730      +Leokadię i Czesława Pędzich, Antoninę i Kazimierza Orłowskich, Lucjana Ajdys, Roberta Olszewskiego, Magdalenę i Tadeusza Albekier, Józefę i Jana Chojnackich.

 900       Msza św. zbiorowa

O zdrowie dla Kingi i jej nienarodzonego jeszcze dzieciątka.
Przez wstawiennictwo Św. O. Pio o uzdrowienie Jolanty.
Przez wstawiennictwo Św. O. Pio o uzdrowienie Hani.
Przez wstawiennictwo Św. O. Pio o uzdrowienie Andrzeja Menich.

Za zmarłych Świętej Pamięci:
+Sławomira Kicińskiego w miesiąc po śmierci.
+Wojciecha Sternickiego greg. 12
+Michała Szadowskiego
+Sylwestra Pawłowskiego.
+Andżhelę Makarian, Stanisława i Genowefę Nowosielskich, Władysława i Zofię Lech.
+Ryszarda Jurga - intencja od szwagra Mieczysława.
+Halinę - Elżbietę Kropielnicką w 8 rocznicę śmierci.
+Jadwigę Cieślik i Roberta Mazura w 8 rocznicę śmierci.
+Stanisława Przytułę w rocznicę śmierci, Marię, Jana, Hieronima, Ryszarda i Janusza Choroś, Tadeusza, Marię Jana, Bogdana i Irminę Przytuła, Józefa Bajda, Sławomira Kicińskiego.
+Stanisława Stachnika w 3 rocznicę śmierci, Józefa i Mariannę Rockich, Janinę Biernacką, Jacka, Michała i Janusza Goździkowskich, Janinę Rocką.
+Władysławę, Henryka i Janusza Słowików, Stanisława i Julię Białowąsów, Teresę Ocipka.
+Jana Fijołka w 23 rocznicę śmierci, Adama, Stefanię i Jana Golacik, Danutę i Mieczysława Politowskich, Zofię i Stanisława Golacik, Sabinę i Czesława Fijołków, Lecha Krawiec, Helenę i Konrada Olkowskich, za dusze w czyśćcu cierpiące.
+Helenę Nałęcz w 19 rocznicę śmierci.
+Stanisława Rogowskiego, Zofię i Stefana Abramczyk, Helenę Kacprzak, Macieja Jankowskiego, Eugenię i Ryszarda Borowik.
+Barbarę w rocznicę śmierci i Mieczysława Naftańskich, Romana Mamaja.
+Sławomira Dzierżaka w 10 rocznicę śmierci.
+Michała, Małgorzatę, Karola, Cecylię - Czesławę, Bogumiła i Edwarda Sopińskich, Sylwestra Derengowskiego.

1100    +Janusza Turkowskiego w 5 rocznicę śmierci.

1230    +Bronisławę z racji imienin, Józefa i Barbarę Salwowskich
.

1800     +Stanisława Białowąsa.


Poniedziałek    13 września

1800   +Wojciecha Sternickiego  greg. 13
        
Wtorek     14 września  Święto Podwyższenia Krzyża Św.

1800   +Wojciecha Sternickiego  greg. 14

Środa     15 września  Wsp. Matki Bożej Bolesnej

1800   1. +Wojciecha Sternickiego greg. 15
           2. +Kazimierę i Jerzego Zielińskich, ich rodziców i dziadków Zielińskich i Orzechowskich, Janinę Wartałowicz.

Czwartek   16 września

1800   +Wojciecha Sternickiego greg. 16

Piątek       17 września Wsp. Św. Zygmynta Szczęsnego Felińskiego


1800   +Wojciecha Sternickiego greg. 17

Sobota     18 września  Święto Św. Stanisława Kostki


1730   Dziękczynna w 10 rocznicę ślubu Iwony i Krzysztofa z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej.
1800   +Wojciecha Sternickiego greg. 18
1900   Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
19 WRZEŚNIA 2021730   +Zuzannę Złotkowską w 8 rocznicę śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny Kalinowskich.

900  ZBIOROWA
O zdrowie dla Kingi i jej jeszcze nienarodzonego dzieciątka.
O uzdrowienie Jolanty.
O uzdrowienie Hani.
O uzdrowienie Andrzeja Menich

+Sebastiana Gozdek w dwa tygodnie po śmierci.
+Jerzego Tutkalskiego w dwa tygodnie po śmierci.  

+Wojciecha Sternickiego greg. 19
+Michała Szadowskiego.
+Sylwestra Pawłowskiego.
+Andżhelę Makarian, Stanisława i Genowefę Nowosielskich, Władysława i Zofię Lech.
+Teresę Deres w 1 rocznicę śmierci, Teresę Królak i Stanisława Królaka.
+Andrzeja Gołębiewskiego w 6 rocznicę śmierci, Wiktorię i Stanisława Wojcieskich, Franciszkę i Adama Jeziorkowskich, Antoninę i Zygmunta Gołębiowskich, Ewę Mielczarek, Zofię Szadkowską.
+Danutę Tyszkiewicz w 1 rocznicę śmierci.
+Janinę Mera w 4 rocznicę śmierci.
+Alfredę i Mariana Słowik, Franciszka, Ignacego, Józefę i Ignacego Dudek, Michała, Bronisława i Eleonorę Milej, Mariana i Janinę Czaplarskich, Elżbietę i Janusza Sobiech, Halinę w 3 rocznicę śmierci, Kazimierza, Jacka, Annę i Zygmunta Babeckich, Alinę Warzecha.
+Mariannę i Antoniego Piootrowskich i ich córkę Krystynę Jakubiak oraz za Daniela Potockiego w 44 r. urodzin
+Juliannę i Jana Roszczyków, dzisdków Roszczyków i Bieleckich.
                                      


1100  Pierwsza Komunia Święta

1230  1. Za poległych żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie ojczyzny.
         2. Za zmarłych rodziców Barbarę w 6 rocznicę śmierci i Mariana Burzyńskich, dziadków Helenę i   Feliks Rzemek.


1800   +Stanisława w 24 rocznicę śmierci i Annę Bułków, Jerzego Bułka i zmarłych z rodzin Bułków i Affków, Adama - Szczepana Bułka.

Poniedziałek  20 września

1800  +Wojciecha Sternickiego greg. 20

Wtorek  21 września  Święto Św. Mateusza Ap. i Ew.

1800  +Wojciecha Sternickiego greg. 21

Środa    22 września

1800  +Wojciecha Sternickiego greg. 22

Czwartek  23 września  Wsp. Św. O. Pio

1800   +Wojciecha Sternickiego greg. 23

Piątek   24 września  

1600   ŚLUB Konrada i Wioletty
1800   +Wojciecha Sternickiego greg. 24

Sobota  25 września 

1800  +Wojciecha Sternickiego greg. 25                                                   XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
                                        26  WRZEŚNIA 2021

 

730   +Janinę w 10 miesięcy po śmierci i Stefana Kosiorków, Lecha, Stanisława i Jadwigę Doboszów.

900  ZBIOROWA
O zdrowie dla Kingi i jej jeszcze nienarodzonego dzieciątka.
O uzdrowienie Jolanty.
O uzdrowienie Hani.
O uzdrowienie Andrzeja Menich.

+Andrzeja Kordka w dwa tygodnie po śmierci.   

+Wojciecha Sternickiego greg. 26
+Michała Szadowskiego.
+Sylwestra Pawłowskiego.
+Andżhelę Makarian, Stanisława i Genowefę Nowosielskich, Władysława i Zofię Lech.                                            +Tomasza z racji imienin, Rozalię, Jana i Andrzeja Śmietanka, Helenę i Andrzeja Franiewskich, Katarzynę i Bolesława Zielińskich.
+Janinę i Władysława Mirgos.
+Mariannę Armińską w 22 rocznicę śmierci, Edwarda, Bogdana i Bolesława Armińskich, Elżbietę i Ryszarda Makowskich, Józefa i Andrzejam Sykulskich.

1100  +Adama Królaka w rocznicę śmierci.

1230  +Michała Szadowskiego z racji imienin

        
1800  +Stefana Kosiorka w 2 rocznicę śmierci i jego rodziców Janinę i Stefana Kosiorków.

Poniedziałek  27 września

1800  +Wojciecha Sternickiego greg. 27

Wtorek  28 września

1800  +Wojciecha Sternickiego greg. 28

Środa   29 września  Świeto Św. Arch. Michała, Gabriela i Rafała

1800  +Wojciecha Sternickiego greg. 29

Czwartek  30 września  Wsp. Św. Hieronima


1800  +Wojciecha Sternickiego greg. 30