Aktualności i informacje -> Intencje mszalne

UWAGA: W dni powszednie Mszę Świętą sprawujemy  o godzinie 1800, w niedziele  o godz.  0730, 0900, 1100, 1230, 1800. Serdecznie zapraszamy do udziału w Eucharystii i w nabożeństwach.

Wszystkie dane osobowe zamieszczone ne tej stronie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
21 kwietnia 2019r.

06.00 

09.00 Msza św. zbiorowa.

11.00 + Genowefę w 3r. śm i Stefana Woźniaków.

12.30 Dziękczynna w 28r ślubu Konrada i Barbary z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

18.00 + Eugeniusza w 6r. śm. i Teresę Franiewskich.

Poniedziałek Wielkanocny 22 kwietnia.

07.30 + Wojciecha Adaszewskiego z racji imienin.

09.00 Msza św. zbiorowa.

11.00 + Stefana w r. śm. Jana i Hannę Kowalczyk.

12.30 + Bronisławę w 9r. śm. Józefa i Barbarę Salwowskich.

18.00 + Marka, Jana, Jerzego i Franciszkę Zygmunt, Zdzisława Czepczarza i Stanisława Juzonia.

Wtorek 23 kwietnia.

18.00 Msza św. zbiorowa za wstawiennictwem św. O. Pio.

Środa 24 kwietnia.

18.00 + Sabinę Baranowską w 3r. śm.

Czwartek 25 kwietnia.

18.00 

Piątek 26 kwietnia.

18.00

Sobota 27 kwietnia.

18.00 + Wiesławę Andrzejewską w 1r. śm.


NIEDZIELA PALMOWA

14 kwietnia 2019r.

07.30 + Honoratę i Antoniego Bednarek, Roberta Majchrzaka, Jadwigę i Władysława Zawada, Halinę i Wacława Franiewskich, Weronikę i Piotra Kwaśniewskich.

09.00 Msza św. zbiorowa.

11.00 + Edwardę w 12r. śm. i Henryka Franiewskich.

12.30 Dziękczynna w 25r. ślubu Jadwigi i Ryszarda z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich najbliższych.

18.00 + Aleksandra w r. śmierci i Sabinę Wojciechowskich.

Wielki Poniedziałek 15 kwietnia.

18.00 Dziękczynna w 4r. ślubu Jolanty i Józefa z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej.

18.00 + Jerzego Zielińskiego jego rodziców i dziadków, rodziców i dziadków Orzechowskich, Janinę Wartałowicz.

Wielki Wtorek 16 kwietnia.

18.00

Wielka Środa 17 kwietnia.

18.00 + Janinę Kukawską w 3r. śm.

Wielki Czwartek 18 kwietnia.

18.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ.

Wielki Piątek 19 kwietnia.

18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ.

Wielka Sobota 20 kwietnia WIGILIA PASCHALNA.

18.00 + Stanisławę i Józefa Dubickich, Teresę Piskorz.

18.00 + Tadeusza Andrzejaka i Teresę Sitek.V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
07 kwietnia 2019r.

07.30 + Józefa w 23r. śm. Helenę i Alicję Franiewskich.

09.00 Msza św. zbiorowa.

11.00 + Annę Wostal w 9r. śm. i Huberta Wostal, Marię i Jana Szendera.

12.30 + Stefana Kosiorka w 11r. śm. Lecha Dobosza w 2r. śm. Lucynę i Pawła Karaszewskich.

18.00 + Barbarę Dziok w 1r. śm. Genowefę i Romana Falacińskich, Jana Dziok.

Poniedziałek 08 kwietnia.

18.00 

Wtorek 09 kwietnia.

18.00

Środa 10 kwietnia.

18.00

Czwartek 11 kwietnia.

18.00 + Teresę i Mieczysława Jeziorkowskich.

Piątek 12 kwietnia.

18.00 + Jerzego Mileja w 33r. śm. Józefę i Jana Dybiec oraz Kazimierę i Antoniego Milejów.

Sobota 13 kwietnia.

18.00.


IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
31 marca 2019r.

07.30 + Genowefę i Andrzeja Irków oraz dziadków Irków i Kozakiewiczów.

09.00 Msza św. zbiorowa.

11.00 + Mariannę i Romana Bartosińskich, Sabinę i Leona Trybuchowicz, Paulinę, Nikitę i Bolesława Kłoczko, Michała i Małgorzatę Bartosińskich.

12.30 + Józefa z racji imienin Bronisławę i Barbarę Salwowskich.

18.00 + Franciszka Niedzielę w 41r. śm. Jego rodziców Michała i Marię.

Poniedziałek 01 kwietnia.

18.00 Msza św. wypominkowa.

Wtorek 02 kwietnia.

18.00

Środa 03 kwietnia.

18.00 + Ks. Ryszarda Blocha z racji imienin.

Czwartek 04 kwietnia.

18.00

Piątek 05 kwietnia.

09.00 + Halinę Suską, Janinę Sztomską i Mariannę Kwiatkowską zmarłych ze Wspólnoty Krwi Chrystusa.

10.00 Klasy młodsze.

11.30 Klasy starsze.

18.00

Sobota 06 kwietnia.

09.00 + Eugeniusza i Jego żonę, Witolda, Teresę i Lucynę.

11.00 + Franciszkę i Kazimierza Słomczyńskich, Zofię i Piotra Frączak, Henryka Bartosińskiego.

16.00 Dziękczynna w 50r. ślubu Państwa Barbary i Andrzeja Kowalskich z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

18.00 + Wandę w miesiąc po śmierci i Józefa Irek.