Aktualności i informacje -> Intencje mszalne


ł

UWAGA: W dni powszednie Mszę Świętą sprawujemy  o godzinie 1800, w niedziele  o godz.  0730, 0900, 1100, 1230, 1800. Serdecznie zapraszamy do udziału w Eucharystii i w nabożeństwach.

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na tej stronie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawemINTENCJE MSZALNE
1 - 24 GRUDNIA
  27 - 30 LISTOPADA 2023 r.
 
  Piątek 1 grudnia

1800   +Barbarę Rozwadowską greg. 1

  Sobota 2 grudnia

1800  +Barbarę Rozwadowską greg. 2
I NIEDZIELA ADWENTU
  3 GRUDNIA 2023 r.730     +Ignacego w rocznicę śmierci i Zofię Adaszewskich, Grażynę Pacholak.

900     

O pokój na świecie, w naszej ojczyźnie, w Ukrainie i w Ziemi Świętej.
O powrót do zdrowia.
O szczęśliwy poród Joanny.


 
+Marię Rocką w miesiąc po śmierci.
+Krzysztofa Drużbę w 2 tygodnie po śmierci.
+Halinę Bieńczyk w 2 tygodnie po śmierci.

  
+Barbarę Rozwadowską greg. 3
+Michała Szadowskiego.
+Wojciecha Sternickiego.
+Andzhelę Makarian, Stanisława i Genowefę Nowosielskich, Władysława i Zofię Lech.
+Elżbietę Wartałowicz-Pirim.
+Emilę Chojnowską - intencja od siostry Zofii z rodziną.
+Janusza Orłowskiego w 1 rocznicę śmierci, Rozalię, Tadeusza, Stanisława i Agnieszkę w 7 rocznicę śmierci Orłowskich, Zofię w 7 rocznicę śmierci, Stanisława, Zbigniewa, Janusza w 9 miesięcy po śmierci Zamskich, Bożenę Czarnecką z domu Zamska, Eugeniusza Bitkowskiego.
+Mariana w 25 rocznicę śmierci, Karolinę, Romana, Tadeusza i Barbarę Dominiaków, Jana - Jacka Zalewskiego.
+Józefę, Waleriana, Hannę, Mariana, Janusza, Zofię  Macieja Michalak, Janinę, Władysława, Anielę i Stefana Ocipka, Feliksę i Jana Smolińskich.
+Marię w 2 rocznicę śmierci, Sławomira w 4 rocznicę śmierci i Edwarda Krężlewicz, Jana i Jadwigę Zajączkowskich, Jana i Teofilę Skarbek.
+Andrzeja i Zdzisława Ziółkowskich z racji ich imienin.

1100   +Wiesława w 8 rocznicę śmierci, Alinę i Mieczysława Kwaśniewskich.

1230   +Barbarę z racji imienin i Mieczysława Naftańskich, Romana i Daniela Mamaj, Małgorzatę i Wiesława Dzierżak, Lecha Dobosza.

                               
         
1800    +Stefana Bieleckiego.


Poniedziałek 4 grudnia

1800
  +Barbarę Rozwadowską greg. 4  /// WYPOMINKOWA

Wtorek 5 grudnia

1800  +Barbarę Rozwadowską greg. 5

Środa 6 grudnia Wsp. Św. Mikołaja Biskupa

 1800   +Barbarę Rozwadowską greg. 6


Czwartek 7 grudnia

1800    +Barbarę Rozwadowską greg. 7

Piątek  8 grudnia Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP.

1800    +Barbarę Rozwadowską greg. 8
         
Sobota 9 grudnia

 
1730    O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Barbary Rockiej z okazji 90 urodzin.
1800  
+Barbarę Rozwadowską greg. 9 II NIEDZIELA ADWENTU
10 GRUDNIA 2023 r.
   730    +Leokadię i Czesława Pędzich, Antoninę i Kazimierza Orłowskich, Lucjana Ajdys, Roberta Olszewskiego, Magdalenę i Tadeusza Albekier, Józefę i Jana Chojnackich.

  900  
O pokój na świecie, w naszej ojczyźnie, na Ukrainie i w Ziemi Świętej.
O powrót do zdrowia

+Jadwigę Glinka w miesiąc po śmierci.


+Barbarę Rozwadowską greg. 10
+Michała Szadowskiego
+Wojciecha Sternickiego
+Andzhelę Makarian, Stanisława i Genowefę Nowosielskich, Władysława i Zofię Lech.
+Krzysztofa Drużbę - intencja od Państwa Agnieszki i Grzegorza Górskich z rodziną.
+Halinę Bieńczyk - intencja od Agnieszki i Wioletty.
+Irenę Król - Goluch i Bogdana Król w 1 rocznicę ich śmierci.
+Jerzego Zająca w 2 rocznicę śmierci.
+Wiktora w 33 rocznicę śmierci i Genowefę Bartosik.
+Jerzego, Apolonię i Władysława Rockich, Zofię, Stanisława i Mieczysława Przybysz.

1100  +Leokadię i Władysława Kamińskich, Marcjannę, Józefa i Eugeniusza Kwiecińskich .

1230   +Barbarę z racji imienin, Bronisławę i Józefa Salwowskich.


1800   +Mariannę i Hieronima Magiera, Helenę i Stanisława Abramczyk.


Poniedziałek 11 grudnia

1800  +Barbarę Rozwadowską greg. 11


Wtorek 12 grudnia Wsp. NMP z Guadalupe

1800  +Barbarę Rozwadowską greg. 12
        


Środa 13 grudnia Wsp. Św Łucji

1800  +Barbarę Rozwadowską greg. 13
         

Czwartek 14 grudnia Wsp. Św. Jana od Krzyża

1800   +Genowefę Rozwadowską greg. 14


Piątek 15 grudnia REKOLEKCJE ADWENTOWE

900   +Barbarę Rozwadowską greg 15

1800   +Jerzego i Kazimierę Zielińskich, ich rodziców i dziadków, Janinę Wartałowicz.
        

Sobota 16 grudnia REKOLEKCJE ADWENTOWE

SPOWIEDŹ 830 - 1200 i 1530 - 1900

  900   +Helenę, Genowefę i Józefa Trzpioła.
1100   Msza św. z nauką dla dzieci i ich rodziców
1800  +Franciszkę i Kazimierza Słomczyńskich.
1830  +Barbarę Rozwadowską greg. 16
III NIEDZIELA ADWENTU
  17 GRUDNIA 2023 r.
ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI ADWENTOWYCH


   730  +Mariannę z racji urodzin i Hieronima Magiera

  900   ZBIOROWA

O pokój dla świata, dla naszej ojczyzny, dla Ukrainy i dla Ziemi Świętej.
O powrót do zdrowia

+Krzysztofa Drużbę w miesiąc po śmierci.
+Halinę Bieńczyk w miesiąc po śmierci.

+Barbarę Rozwadowską greg. 17

+Michała Szadowskiego.
+Wojciecha Sternickiego.
+Andzhelę Makarian, Stanisława i Genowefę Nowosielskich, Władysława i Zofię Lech.
+Adama Nałęcza w 11 rocznicę śmierci.
+Jana Ocipkę i Helenę Sotek w 4 rocznicę śmierci.

1100  +Annę w 7 rocznicę śmierci i Stanisława Bułka, Jerzego, Adama-Szczepana i Mariana Bułków, zmarłych z rodzin Bułków i Affków.

1230 
+Alinę w 16 rocznicę śmierci, Mieczysława i Wiesława Kwaśniewskich.
        

1800  +Stefana, Janinę i Stefana Kosiorków, Lucynę i Pawła Karaszewskich, Lecha Dobosza, Lucynę, Józefa, Annę i Andrzeja Smolińskich, Stanisławę i Józefa Irków, Pawła Grądzkiego.


Poniedziałek 18 grudnia

1800   +Barbarę Rozwadowską greg. 18

Wtorek 19 grudnia

1800   +Barbarę Rozwadowską greg. 19

Środa 20 grudnia

1800   +Barbarę Rozwadowską greg. 20

Czwartek 21 grudnia

1800   +Barbarę Rozwadowską greg. 21

Piątek 22 grudnia

1800  +Barbarę Rozwadowską greg. 22

Sobota 25 listopada

1800  +Zofię Kowalczyk greg. 25IV NIEDZIELA ADWENTU
Wigilia Bożego Narodzenia
24 LISTOPADA 2023 r.


730    +Roberta Majchrzaka, Honoratę i Antoniego Bednarek, Jadwigę i Władysława Zawada, Anielę Dalasińską, Halinę i Wacława Franiewskich, Barbarę Liśkiewicz, Zofię i Antoniego Bednarek, Weronikę i Piotra Kwaśniewskich.

900  ZBIOROWA

O pokój dla świata, dla naszej ojczyzny, dla Ukrainy i dla Ziemi Świętej.
O powrót do zdrowia.

+Barbarę Rozwadowską greg. 24
+Michała Szadowskiego.
+Wojciecha Sternickiego.
+Andzhelę Makarian, Stanisława i Genowefę Nowosielskich, Władysława i Zofię Lech.
+

1100  +Jerzego Król w 5 rocznicę śmierci.

1230  +Annę Eibich.


UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
25 GRUDNIA 2023 r.2400   W intencji Parafian

  900      ZBIOROWA

O pokój dla świata, dla naszej ojczyzny, dla Ukrainy i dla Ziemi Świętej.
O powrót do zdrowia.

+Barbarę Rozwadowską greg. 25
+Michała Szadowskiego
+Wojciecha Sternickiego

+Andzhelę Makarian, Stanisława i Genowefę Nowosielskich, Władysława i Zofię Lech.  

1100    +Janusza i jego rodziców Józefa i Czesławę Fijałkowskich, AdamaKolb w 2 r. śmierci, Stanisława i Władysławę Nałęcz, Feliksa i Feliksę Markowskich, Henryka i Jadwigę Milej.

1230    +Stanisława, Janinę i Józefa.

1800


II DZIEŃ ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
26 GRUDNIA 2023 r.


 
  730      +Helenę w rocznicę śmierci, Zygmunta i Antoniego Topolskich, dziadków Abramczyków i Topolskich.

  900     ZBIOROWA

1100     +Zofię Bartosik w 25 r. śmierci, Ryszarda w 21 r. śmierci i Jadwigę Choroś

1230     +Helenę Dytkowską w rocznicę śmierci, Barbarę, Michała i Janinę Dytkowskich, Stefanię i Józefa Pociaskich, Stanisława i Dariusza Kanarków, Tadeusza Zdziesińskiego, Agnieszkę i Filipa Podczaskich, Stanisława, Mariannę i Józefę Kostków.

1800       +


Środa 27 grudnia

1800   +Barbarę Rozwadowską greg. 27

Czwartek 30 listopada Święto Św. Andrzeja Ap.

1800   +Zofię Kowalczyk greg 30