Aktualności i informacje -> Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa:

obrczki

Termin ślubu powinien być zgłoszony w kancelarii parafialnej przynajmniej rok przed planowanym ślubem.

Trzy miesiące przed terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej, po uprzednim ustaleniu z Księdzem terminu tego zgłoszenia. Jest to bowiem wystarczający czas na spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych i wygłoszenia w ich parafiach przedślubnych zapowiedzi. Narzeczeni w tym czasie powinni dwukrotnie przystąpić do spowiedzi. Pierwszy raz po zgłoszeniu zapowiedzi, drugi raz - tuż przed samym ślubem. Świadkowie ślubu powinni być wierzącymi i praktykującymi katolikami. W czasie ceremonii ślubnej powinni również przystąpić do Komunii Świętej.


Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:


  • Dowody osobiste.
  • Aktualne świadectwa Chrztu Świętego (świadectwo ma ważność trzy miesiące od daty wystawienia), jeśli chrzest miał miejsce poza naszą parafią.
  • Jeżeli oboje narzeczeni mieszkają na terenie innych parafii, potrzebna jest pisemna zgoda Księdza Proboszcza jednej z nich, na załatwienie wszelkich formalności związanych ze ślubem i na jego udzielenie w parafii tutejszej bądź dostarczenie licencji ze swojej parafii zamieszkania.
 
  • Narzeczeni zgłaszają się również do właściwego dla ich stałego zameldowania Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać zaświadczenia do ślubu konkordatowego, (zaświadczenie ma ważność sześć miesięcy od daty wystawienia, termin ślubu musi mieścić się w dacie ważności tegoż zaświadczenia, w innym przypadku zaświadczenie traci swoją ważność i trzeba dostarczyć nowe (atualne) zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego), albowiem ślub kościelny jest zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego (gmina Czosnów) i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno-prawne.

  • Najpóźniej na dwa tygodnie przed ślubem, po uprzednim ustaleniu terminu, narzeczeni powinni zgłosić się wraz ze świadkami do kancelarii parafialnej, by podpisać cywilne i kościelne dokumenty dotyczące zawieranego małżeństwa. Dostarczą wtedy potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi, zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (trzy egzemplarze) oraz dokument potwierdzający udział w katechezach przedmałżeńskich (dziesięć konferencji) i w poradni życia rodzinnego (trzy spotkania).
 
  • Ołtarz, klęczniki i ławki w kościele, na uroczystość zaślubin dekoruje osoba wskazana przez parafię, bądź narzeczonych, za zgodą Ks. Proboszcza
  •  
  • Przypominamy, że po skończonej uroczystości nowozaślubieni małżonkowie wraz ze świadkami swojego ślubu udają się pod pomnik Świętego Jana Pawła II, by tam przez wstawiennictwo Ojca Świętego, prosić o potrzebne łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym. Przy pomniku nowożeńcy przyjmują  życzenia od uczestniczących w uroczystości zaślubin.

 


Tak więc trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość,
a z nich największa jest miłość.