Aktualności i informacje -> Pogrzeb

Wszystkie dane osobowe zawarte na tej stronie są przetwarzane
zgodnie z obowiązującym prawem.

                                                                                                                                                     Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść:


  • Kartę zgonu zmarłego wystawioną przez lekarza, zawierającą adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
    Dokument poświadczający aktualne prawo do grobu.
  • Jeżeli zmarła osoba  mieszkała poza parafią tutejszą, należy dostarczyć z parafii zamieszkania zgodę na pogrzeb w Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja Biskupa w Łomnej.

Grabarzem Cmentarza Parafialnego jest pracownik kościelny Pan Mirosław Pietraczyk, z którym należy ustalić miejsce i sposób pochówku. Numer telefonu kontaktowego: 503 905 863

Rodzina zmarłego powinna uczciwie poinformować Księdza (Kapłana) o religijnym życiu zmarłego, by w modlitwach, pieśniach, czy homilii ten aspekt podkreślić lub go przemilczeć.

Rodzina zmarłego powinna  przystąpić  wcześniej do spowiedzi. Przed Mszą Świętą pogrzebową Ksiądz  jest obecny w konfesjonale - szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają z daleka.

Na pogrzebie starajmy się przystąpić do Komunii świętej ofiarowując Ją w intencji zmarłego.                       Ofiary składane na tacę w czasie Mszy Świętej pogrzebowej tworzą intencje dwóch Mszy Świętych za zmarłą osobę: w dwa tygodnie i w miesiąc po jej śmierci.

Na najbliższej rodzinie zmarłego spoczywa chrześcijański obowiązek sumienia zamawiania każdego roku po śmierci bliskiej osoby przynajmniej trzech Mszy Świętych: z racji urodzin, imienin i w każdą rocznicę śmierci.

W okresie: Uroczystości Wszystkich Świętych (tj.: 01 listopada) i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny (tj.: 02 listopada), należy pamiętać o podaniu imion i nazwisk swoich bliskich zmarłych, do całorocznej modlitwy wypominkowej (w każdą niedzielę, o godzinie: 12:15), do Mszy Świętej Zbiorowej w oktawie Wszystkich Świętych, o godzinie: 17:00 oraz do Mszy Świętej Wypominkowej, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (w ciągu całego roku - dwanaście Mszy Świętych), o godzinie: 17:00 (czas zimowy) bądź 18:00 (czas letni).

Na początku konduktu pogrzebowego na cmentarz niesione są krzyż i latarnie oraz chorągiew żałobna. Za nimi niesione są wieńce i wiązanki z żywych kwiatów. Sztuczne, plastikowe wiązanki i kwiaty, nie będące żadnym symbolem i nie wyrażające szacunku dla zmarłego, nie powinny być przynoszone do świątyni i na cmentarz. Za niosącymi kwiaty idą osoby pomagające Panu Organiście w śpiewach, potem Kapłan z Panem Organistą, trumna z ciałem zmarłego (urna z prochami), najbliższa i dalsza rodzina, wreszcie pozostali uczestnicy pogrzebu.

  

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan.1184 postanawia:


„Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu katolickiego powinni być pozbawieni:

§ Notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy.

§ Osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze katolickiej.

§ Inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu katolickiego bez publicznego zgorszenia wiernych.

 
§ Pozbawienie pogrzebu katolickiego zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy Świętej pogrzebowej.


  • Przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, po upływie 20. lat, od dnia zakupu grobu, należy odnowić prawo do tego grobu na następne 20. lat.  W parafii tutejszej można tego dokonać u Księdza Proboszcza w soboty, w godzinach: od 1000 do 1200.
  • Dysponentem grobu jest osoba posiadająca  dokument poświadczający aktualne prawo jego własności.

W życiu i w śmierci należymy do Pana.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.