Aktualności i informacje -> Pogrzeb

Wszystkie dane osobowe zawarte na tej stronie są przetwarzane
zgodnie z obowiązującym prawem.

                                                                                                                                                     Zgłaszając pogrzeb, do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:


  • Kartę zgonu zmarłego wystawioną przez lekarza,  "Część przeznaczona dla Administracji Cmentarza" zawierającą adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

    Odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego - do wglądu.
  •  
  • Dokument poświadczający aktualne prawo dysponowania grobem, w którym chcemy dokonać pochówku, wydany przy nabyciu lub ponowieniu prawa dysponowania tym grobem.
  •  
  • Niezależnie od miejsca celebracji Mszy Świętej pogrzebowej, a także nabycia bądź ponowienia prawa dysponowania tym grobem, przy dochowaniu w nim każdej kolejnej zmarłej osoby, należy wnieść opłatę cmentarną - pokładne w kwocie 350,00 zł.
  •  
  • Jeżeli zmarła osoba  mieszkała poza parafią tutejszą, należy dostarczyć z parafii zamieszkania zgodę na pogrzeb w Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja Biskupa w Łomnej.

Grabarzem Cmentarza Parafialnego jest pracownik kościelny Pan Mirosław Pietraczyk (tel. kontakt. 503 905 863) z którym należy ustalić miejsce i rodzaj pochówku (trumna/urna, grób ziemny/murowany).

Rodzina zmarłego powinna uczciwie poinformować Księdza o religijnym życiu zmarłego, by w modlitwach, pieśniach, czy homilii ten aspekt podkreślić lub go przemilczeć.

Rodzina zmarłego powinna  przystąpić  wcześniej do spowiedzi.

Po wprowadzeniu trumny (urny) do kościoła (15 minut przed rozpoczęciem mszy pogrzebowej), do chwili rozpoczęcia uroczystości pogrzebowej, w zakrystii mamy możliwość zamówienia Mszy św. za osobę, którą żegnamy, mszy od siebie, badź od całej naszej rodziny. Terminy tych mszy podamy rodzinie i uczestnikom pogrzebu.
Ofiary, które podczas Mszy św. pogrzebowej złożymy na tacę tworzą intencje dwóch mszy od uczestników pogrzebu. Te Msze św. zostaną odprawione w dwa tygodnie i w miesiąc po śmierci.

Na najbliższej rodzinie zmarłego spoczywa chrześcijański obowiązek sumienia zamawiania każdego roku po śmierci bliskiej osoby przynajmniej trzech Mszy św.z racji urodzin, imienin i w każdą rocznicę śmierci.

W okresie: Uroczystości Wszystkich Świętych (tj.: 01 listopada) i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny (tj.: 02 listopada), należy pamiętać o podaniu imion i nazwisk swoich bliskich zmarłych, do całorocznej modlitwy wypominkowej (w każdą niedzielę, o godzinie: 1215), do Mszy Świętej Zbiorowej w oktawie Wszystkich Świętych, o godzinie: 1700 oraz do Mszy Świętej Wypominkowej, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (w ciągu całego roku - dwanaście Mszy Świętych), o godzinie: 1800

Na początku konduktu pogrzebowego na cmentarz niesione są krzyż i latarnie oraz chorągiew żałobna. Za nimi niesione są wieńce i wiązanki z żywych kwiatów. Sztuczne, plastikowe wiązanki i kwiaty, nie będące żadnym symbolem i nie wyrażające szacunku dla zmarłego, nie powinny być przynoszone do świątyni i na cmentarz. Za niosącymi kwiaty idą osoby pomagające Panu Organiście w śpiewach, potem Kapłan z Panem Organistą, trumna z ciałem zmarłego (urna z prochami), najbliższa i dalsza rodzina, wreszcie pozostali uczestnicy pogrzebu.

Aby nie utrudniać przejścia konduktu, prosimy o zaparkowanie aut na parkingu parafialnym (po prawej stronie kościoła), a nie na placu przed kościołem.

  

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan.1184 postanawia:


„Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu katolickiego powinni być pozbawieni:

§ Notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy.

§ Osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze katolickiej.

§ Jawni grzesznicy, którym nie należy się  pogrzeb katolicki ze względu na publiczne zgorszenie wiernych.

 
§ Pozbawienie pogrzebu katolickiego zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy Świętej pogrzebowej.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, po upływie 20. lat, od dnia nabycia prawa dysponowania grobem,  należy dokonać ponowienia tego prawa  na następne 20 lat.  W parafii tutejszej można tego dokonać u Księdza Proboszcza - Zarządcy Cmentarza Parafialnego w Łomnej w soboty, w godzinach: od 1000 do 1200.
Dysponentem grobu jest osoba posiadająca dokument poświadczający nabyte, bądź ponowione  prawo dysponowania tym grobem.

 
I w życiu i w śmierci należymy do Pana.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.