Organizacje parafialne -> Służba liturgiczna

logo_ministrantowLektorzy i Ministranci to najbliższa Kapłanom (Księżom) i Wspólnocie Parafialnej grupa chłopców. Oddają się służbie Panu Bogu poprzez służenie do Mszy świętej i w innych posługach przy Ołtarzu Pańskim wciągu całego roku liturgicznego (między innymi: Nabozeństwa Drogi Krzyzowej, Gorzkich Żalów, Majowe, Czerwcowe, Rózańcowe oraz Procesje, itp.).

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców w wieku od 9. lat do wstąpienia w szeregi Ministrantów. 

Modlitwy Ministranta przed i po służbie przy Ołtarzu Pańskim:

 

  • Przed służeniem:

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

  • Po służeniu:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kogo mam posłać. Oto ja, poślij mnie Panie.