Aktualności i informacje -> Spowiedź

Sakrament Pokuty:

konfesjona

  • Z Sakramentu Pokuty w naszej parafii można skorzystać w czasie nabożeństw. Kapłan jest obecny w konfesjonale dziesięć minut przed każdą Mszą Świętą.
  • Ponadto okazją do spowiedzi są rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Dniem spowiedzi rekolekcyjnej jest sobota.
  • W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy, od godziny: 17:15.
  • Uwaga!!! Osoby żyjące w związkach cywilnych, konkubinackich, partnerskich, jednopłciowych, mieszkajce razem bez ślubu kościelnego, nie mogą przystępować do Sakramentu Pokuty ponieważ trwają w niedyspozycji trwałej bądź czasowej do otrzymania ważnego rozgrzeszenia (uwolnienia od grzechów).
  • Uwaga!!! Świadome zatajenie grzechu powoduje nieważność przyjęcia Sakramentu Pokuty, nawet kiedy Kapłan (Ksiądz) udzieli rozgrzeszenia i przyjęcie w takim stanie Komunii Świętej jest wtedy świętokradzkie.
  • Warunkowo można udzielić rozgrzeszenia w sytuacji niebezpieczeństwa (w godzinę) śmierci (in periculo (hora) mortis) osobom, którzy mają świadomość dokonywanego aktu, żałują za swoje grzechy i mają mocne postanowienie poprawy.
  • Uwaga!!! Przystąpienie do każdego sakramentu ma być aktem świadomym i wolnym. Osoba będaca pod wpływem alkoholu bądź narkotyków chcąca przystąpić do Sakramentu Pokuty, czyni to nieważnie i niegodnie, nawet gdyby uzyskała rozgrzeszenie to spowiedź jest nieważna.
  • Pamiętajmy, że Sakramet Pokuty jest sakramentem prawdy wobec Pana Boga i wobec siebie, jest sakramentem nieskończonej miłości naszego Stwórcy. Sakrament Pokuty kształtuje ludzkie sumienie, które jest głosem wskazującym człowiekowi co jest dobre, a co złe. Pamętajmy również o regularnej spowiedzi conajmniej raz miesiącu.

Idź i nie grzesz więcej. Twoja wiara Cię uzdrowiła.