O parafii -> Wikariusze

Wikariusze Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Łomnej:

Ks. Stanisław Grabowski
1962 - 1963
Ks. Stanisław Dusiło
1963 - 1965
Ks. Dominik Kalata
1965 - 1966
Ks. Andrzej Lepianka
1966 - 1967
Ks. Włodzimierz Kucharski
1967 - 1968
Ks. Jacek Pokorski
1968 - 1970
Ks. Gwidon Pawelec
1970 - 1971
Ks. Stanisław Ciąbała
1971 - 1972
Ks. Ludwik Kielczyk
1972 - 1975
Ks. Ryszard Górski
1975 - 1976
Ks. Piotr Dobrzyński
1976 - cztery miesiące
Ks. Stanisław Baranowski
1976 - 1982
Ks. Jan Fołta
1982 - dwa miesiące
Ks. Krzysztof Czyżyk
1982 - 1985
Ks. Jerzy Dupczyk
1985 - 1987
Ks. Leszek Bruliński
1987 - 1990
Ks. Wiesław Szewczak
1990 - 1992
Ks. Grzegorz Ostrowski
1992 - 1995
Ks. Józef Jędrzejewski
1995 - 1999
Ks. Artur Patrejko
1999 - 2000
Ks. Marek Makowski
2000 - trzy miesiące
Ks. Henryk Gniadek
2000- 2002
Ks. Gienadij Kozlow
2002 - 2003
Ks. Grzegorz Pielaszek

Ks. Sławomir Jastrzębski

Ks. Janusz Karol Figurski

Ks. Arkadiusz Fliszkiewicz

2003 - 2008

2008 - 2014

2014 - 2017

2017 -